Zakelijke dienstverlening

Alles op het gebied van noodverlichting voor de zakelijke dienstverlening

Het is belangrijk dat het voor zowel je bezoekers als personeel duidelijk is van welke vluchtroute zij in geval van nood gebruik kunnen maken. Hiervoor is het belangrijk om te weten aan welke wet en regelgeving de instelling moet voldoen en vervolgens is het van belang om te weten waar je op moet letten bij het aanschaffen van noodverlichting.

Meld je nu aan als zakelijke dienstverlener Heb je al een account? log dan nu in

Ons assortiment noodverlichting voor de zakelijke dienstverlening

Groot assortiment noodverlichting speciaal voor kantoorgebouwen

Van decentrale noodverlichtingsarmaturen en centrale noodverlichtingsarmaturen tot onderdelen tot noodverlichtingsaccu's van verschillende A-merken als Taurac, HBI en Hertek. Wij bieden je alles op het gebied van noodverlichting!

Het maken van de juiste keuze is afhankelijk van de doelstelling van het gebruik; ga je een vluchtroute verlichten, aanduiden of allebei? Daarnaast zijn er nog een aantal andere factoren waar je op moet letten bij het kopen van noodverlichting. Wij vertellen jou waar je op moet letten bij de aanschaf.

Bestellen kun je heel eenvoudig op onze website. Door een account aan te maken, kun je alle bijbehorende prijzen zien. Ook maken wij graag kennis met jou en jouw bedrijf in een persoonlijk gesprek. Op basis van jouw situatie verstrekken wij advies en informatie. Neem daarvoor even contact met ons op via (+31) (0)88-5008400, info@noodverlichtingkopen.nl of via de chat. Wij helpen je graag met de juiste oplossing!

Wet en regelgeving

Bouwbesluit

De wet en regelgeving voor noodverlichting in kantoorpanden is in eerste instantie vastgelegd in het bouwbesluit 2012. De overheid heeft voorschriften vastgesteld, waaraan een bouwwerk (dus ook jouw kantoorpand) aan moet voldoen. De belangrijkste voorschriften met betrekking tot noodverlichting in een kantoorgebouw staan hieronder op een rij:

In artikel 6.1 staat: Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden gebruikt en verlaten.

In artikel 6.3 is geformuleerd dat:

  1. Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting.
  2. Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, heeft noodverlichting.
  3. Een besloten ruimte als bedoeld in artikel 6.2, vierde lid, heeft noodverlichting. Een besloten ruimte waardoor een beschermde (vlucht)route voert.
  4. Een wegtunnelbuis heeft noodverlichting.
  5. Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

Daarnaast is in artikel 6.24 aangegeven welke richtlijn er rondom vluchtrouteaanduidingen zijn. In artikel 6.4 is aangegeven dat verlichting moet zijn aangesloten op een voorziening voor elektriciteit. Het Bouwbesluit verwijst weer naar allerlei NEN-normen. De NEN-normen stellen eisen aan de kwaliteit en veiligheid waaraan producten moeten voldoen.

Arbowetgeving

De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die onder andere de werkgever verantwoordelijk stelt voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en leveranciers. Zo moet de werkgever zorgen dat er vluchtroutes en nooduitgangen zijn. Noodverlichting behoort tot de voorzieningen die noodzakelijk zijn om veilig gebruik van de vluchtroutes en nooduitgangen te kunnen maken. Onderdeel van de Arbowet is het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin zijn diverse Europese richtlijnen opgenomen die de veiligheid en de gezondheid op de werkplek centraal stellen. Met betrekking tot noodverlichting gaat het om 'Minimum voorschriften inzake de veiligheid en gezondheidssignalering op het werk' (Richtlijn nr. 89/654/EEG en nr. 92/58/EEG).

Artikel 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen:

3.7.5 De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting. (Vluchtwegverlichting) 3.7.6 De vluchtwegen, de deuren en poorten op het traject van de vluchtwegen alsmede de nooduitgangen zijn gemarkeerd door signalen die voldoen aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde. (Vluchtwegaanduiding)

Artikel 3.9 Noodverlichting:

Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van een adequate noodverlichting (verlichting van werkplekken met verhoogd risico en anti-paniekverlichting).

Arbo Beleidsregels, 3.9 Noodverlichting:

  1. Om aan het gestelde in artikel.3.9 en artikel 3.7, vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit te voldoen, bedraagt de verlichtingssterkte van de noodverlichtingsinstallatie op arbeidsplaatsen en op vluchtwegen minimaal 1 lux op vloerhoogte vanaf 15 seconden na het uitvallen van de normale elektriciteit tot één uur daarna.
  2. Indien bij uitval van de normale verlichting werkzaamheden moeten worden verricht (of dringende handelingen bij calamiteiten), dan levert de noodverlichtingsinstallatie zoveel licht dat deze werkzaamheden zonder bezwaar kunnen worden uitgevoerd.

NEN-normeringen

Noodverlichting en vluchtwegaanduiding dienen te worden ontworpen en geïnstalleerd volgens verschillende normen. Op deze veiligheidsinstallaties zijn niet alleen de zichtbaarheidseisen van NEN-EN 1838 en NEN 1010 en de symbooleisen van NEN-EN-ISO-7010 van kracht, ook is er de wereldwijde productnorm NEN-EN-IEC 60598-2-22 voor de armaturen. En de Europese normen NEN-EN 50171 en 50172 strekken zich uit over het periodieke onderhoud en de inspectie van bestaande installaties.

Al onze noodverlichtingsproducten voldoen aan de NEN-normering. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met onze noodverlichtingsspecialisten. Neem dan even contact met ons op via (+31) (0)88-5008400, info@noodverlichtingkopen.nl of via de chat.

Kortgezegd: het Bouwbesluit 2012 kijkt naar de functie en het gebruik van het kantoorpand. De Arbowet kijkt naar de aanwezigen in het gebouw. De NEN-normeringen stellen de kwaliteit en veiligheid vast waaraan noodverlichtingsproducten moeten voldoen. De Arbowet, het Bouwbesluit en de norm NEN-EN 1838 zijn de basis voor ontwerp, aanleg en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties.