NEN normering

Het belang van normen voor noodverlichting en veiligheidssignalering

Het is van belang dat een gebouw snel en op een veilige manier ontruimd wordt. Dit hangt samen met grafische symbolen, leidingsmarkeringen en ontruimingsplattegronden, oftewel er is een goede zichtbaarheid en een duidelijke signalering nodig. Bij het installeren van noodverlichting zijn er een aantal regels en normen van toepassing. De basis voor het ontwerp, aanleg en instandhouding van installaties zijn de Arbo-wet, het Bouwbesluit en de aangesloten NEN normen. Alle normen die betrekking hebben op noodverlichting hebben wij voor jou toegelicht.


NEN-normeringen

NEN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting

In deze norm staan de lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. De norm moet worden gelezen in samenhang met het meest recente Bouwbesluit en de Arbowet. Waar deze regelgeving noodverlichting verplicht, stelt NEN-EN 1838 concrete en heldere eisen aan de omstandigheden en verantwoordelijkheden bij de inrichting van een noodverlichtingsinstallatie.


NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

Naast technische uitvoeringseisen benoemt NEN 1010 specifieke eisen voor medisch gebruikte ruimten.


NEN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens

Deze norm beschrijft de veiligheidssymbolen en –kleuren, waaronder het wereldwijd gangbare en geaccepteerde pictogram voor vluchtrouteaanduiding. Begin 2013 is de Nederlandse norm NEN 6088 vervalen en opgegaan in de NEN 3011, die op zijn beurt verwijst naar de NEN-EN-ISO-7010.


NEN-EN 50172: Noodverlichtingsystemen voor vluchtwegen

In deze norm staan voorschriften over noodverlichting, het ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie, de keuze voor een systeem, het onderhouden ervan en het vastleggen van informatie. In de norm staan veel verwijzingen naar NEN-EN 1838 (zie eerder in dit overzicht) en de productnorm voor verlichting NEN-EN-IEC 60598-2-22 (zie verderop in dit overzicht).


NEN-EN 50171: Noodverlichtingsystemen met centrale voeding

Deze norm definieert de algemene eisen voor centraal gevoede noodverlichtingsystemen. De opbouw en aanleg van systemen zijn uitgebreid beschreven.


NEN-EN-IEC 60598-2-22: Bijzondere eisen – Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting

In deze norm zijn de eisen vastgelegd waaraan noodverlichtingarmaturen moeten voldoen. Geaccrediteerde keuringsinstanties zoals DEKRA (voorheen KEMA) gebruiken de norm als uitgangspunt.


NEN 2443: Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages

De in deze norm beschreven eisen komen overeen met die van de bovengenoemde NEN-EN 1838 en die van het Bouwbesluit 2012.


 

Even geduld...