Wat is de omgevingswet?

De omgevingswet verenigt zo’n 26 wetten op het gebied van fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onder andere: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Onder de nieuwe Omgevingswet is het ‘Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) de opvolger van het Bouwbesluit. Wat betreft noodverlichting worden er ook enige veranderingen doorgevoerd. De noodverlichting normen zullen beter op elkaar afgestemd worden.

Waarom komt een nieuwe omgevingswet?

De overheid wil met de Omgevingswet de regels voor ruimtelijke ontwikkeling versimpelen en samenvoegen, zodat er minder regels nodig zijn. Omdat er minder regels zijn is het overzichtelijker voor zowel burgers als ondernemers en overheden. Het is straks bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te starten.

Wat verandert er door de omgevingswet ten aanzien van noodverlichting?

Zoals al gezegd is, zullen de noodverlichting normen beter op elkaar afgestemd worden. Annet van der Horn, Standardization Consultant bij NEN, begeleidt de normcommissie ‘Verlichting’, waarin alle belanghebbende partijen op het gebied van licht en verlichting zijn samengebracht. Van der Horn: “Nieuwe bouwwerken moeten voldoen aan NEN 3011, waarin noodverlichting genoemd wordt. Voor bestaande bouwwerken gold NEN 6088 (nu ingetrokken). In deze norm stond, in tegenstelling tot NEN 3011, niets over zichtbaarheidseisen. Hiervoor was NEN-EN 1838 nodig. Het Bbl is een mooie gelegenheid om NEN 6088 en NEN 3011 bijeen te brengen.”

Wanneer treedt de nieuwe omgevingswet in werking?

De meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. De wet zal dan in 2019 in werking treden.

Deel dit artikel