De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die onder andere de werkgever verantwoordelijk stelt voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en leveranciers. Zo moet de werkgever zorgen dat er vluchtroutes en nooduitgangen zijn. Noodverlichting behoort tot de voorzieningen die noodzakelijk zijn om veilig gebruik van de vluchtroutes en nooduitgangen te kunnen maken. Onderdeel van de Arbowet is het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin zijn diverse Europese richtlijnen opgenomen die de veiligheid en de gezondheid op de werkplek centraal stellen. Met betrekking tot noodverlichting gaat het om 'Minimum voorschriften inzake de veiligheid en gezondheidssignalering op het werk' (Richtlijn nr. 89/654/EEG en nr. 92/58/EEG).

Artikel 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen

3.7.5 De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting. (Vluchtwegverlichting) 3.7.6 De vluchtwegen, de deuren en poorten op het traject van de vluchtwegen alsmede de nooduitgangen zijn gemarkeerd door signalen die voldoen aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde. (Vluchtwegaanduiding)

Artikel 3.9 Noodverlichting

Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van een adequate noodverlichting (verlichting van werkplekken met verhoogd risico en anti-paniekverlichting).

Arbo Beleidsregels, 3.9 Noodverlichting

  1. Om aan het gestelde in artikel.3.9 en artikel 3.7, vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit te voldoen, bedraagt de verlichtingssterkte van de noodverlichtingsinstallatie op arbeidsplaatsen en op vluchtwegen minimaal 1 lux op vloerhoogte vanaf 15 seconden na het uitvallen van de normale elektriciteit tot één uur daarna.
  2. Indien bij uitval van de normale verlichting werkzaamheden moeten worden verricht (of dringende handelingen bij calamiteiten), dan levert de noodverlichtingsinstallatie zoveel licht dat deze werkzaamheden zonder bezwaar kunnen worden uitgevoerd.

De Arbowet, het Bouwbesluit en de norm NEN-EN 1838 zijn de basis voor ontwerp, aanleg en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties, zoals ook in het stappenplan voor noodverlichting staat beschreven.

Deel dit artikel