Vluchtrouteverlichting zorgt ervoor dat vluchtwegen en eventuele obstakels op de route goed zijn te herkennen, zodat een gebouw op een veilige manier kan worden verlaten.

Het doel van vluchtrouteverlichting

De vluchtrouteverlichting dient er voor te zorgen dat in geval van nood de vluchtroutes goed zichtbaar en gemakkelijk te volgen zijn. Vluchtrouteverlichting bestaat uit een vluchtwegverlichting – de verlichting van de route zelf – en een vluchtrouteaanduiding, bestaande uit borden met beeldtekens en pictogrammen volgens de norm NEN-EN-ISO 7010.

Wanneer wordt vluchtrouteverlichting toegepast?

Vluchtrouteverlichting is verplicht in een ruimte waardoor een verkeersroute loopt. Onder een verkeersroute wordt ook wel verstaan: de route die loopt naar de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Vluchtrouteverlichting moet geplaatst worden op een duidelijk zichtbare plek. Dit houd in dat het goed zichtbaar moet zijn voor iedereen die de ruimte in komt lopen of die zich in deze ruimte bevind. Vluchtrouteverlichting moet voldoen aan de NEN 3011, die verwijst naar NEN-EN-ISO-7010 en aan de zichtbaarheidseisen beschreven in de NEN-EN 1838. Vluchtrouteverlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de normale verlichting genoeg licht geven volgens de zichtbaarheidseisen. Dit betekent in de meeste gevallen dat de vluchtrouteverlichting zichtbaar moet zijn vanaf een afstand van minimaal 30 meter. Volgens het bouwbesluit is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk voor de controle van de vluchtrouteverlichting.

Deel dit artikel