Een vluchtroute is een veilige route in een gebouw om tijdens calamiteiten een veilige plaats te bereiken. Mensen moeten naar een veilige plaats kunnen vluchten. Het Bouwbesluit gaat ervan uit dat het aansluitende terrein van waar de openbare weg kan worden bereikt, een veilige plaats is. Overal waar mensen zijn, begint een vluchtroute en vluchten kan alleen over vloeren, trappen en hellingbanen. Een vluchtroute moet de kortste route zijn vanaf elk mogelijk punt waar een persoon zich in het gebouw bevindt naar de openbare weg. Uiteraard is het wel zo dat de vluchtroute niet door een risicovolle ruimte mag lopen. In geval van calamiteiten mogen personen niet blootgesteld worden aan onnodige gevaren.

Het doel van vluchtroutes

Het doel van een vluchtroute is dat in geval van calamiteiten iedereen snel en veilig kan vluchten. Het Bouwbesluit stelt dat er voldoende veilig vluchtroutes moeten zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vluchtroute', beschermde vluchtroute' (vergelijkbaar met voormalige rookvrije vluchtroute), extra beschermde vluchtroute' (vergelijkbaar met voormalige brand en rookvrije vluchtroute) en ‘veiligheidsvluchtroute' (vergelijkbaar met voormalige veiligheidstrappenhuis).

Beschermde vluchtroute

Een beschermde vluchtroute ligt tussen de uitgang van een subbrandcompartiment en de uitgang van een brandcompartiment. Het Bouwbesluit stelt dat er in één brandcompartiment op één plek brand kan ontstaan. Het is dus mogelijk om aan een brand te ontkomen, zodra men vanuit het bedreigde gebied een ‘compartiment’ scheiding passeert. Vervolgens komt met dan in een ander compartiment uit, waar de brand niet kan zijn (mits je de uitgangspunten van het bouwbesluit volgt).

In geval van brand is de eerste zorg dat men ontkomt aan de rook. Daarom is het van belang dat men zo snel mogelijk is afgeschermd van rook. Subbrandcompartimenten zijn noodzakelijk, omdat er verondersteld wordt dat er een half uur rook tegen gehouden kan worden. Uiteraard is de werkelijkheid vaak anders. Het is dus belangrijk dat de subbrandcompartimenten zo zijn uitgevoerd dat men het bedreigde subbrandcompartiment snel kan verlaten. De organisatie wordt verondersteld in staat te zijn een voldoende snelle ontruiming te kunnen borgen die is afgestemd op het gebruik.

Extra beschermde vluchtroute

Een extra beschermde vluchtroute is het gedeelte van de beschermde vluchtroute dat buiten het brandcompartiment ligt en daardoor extra beschermd is. Het Bouwbesluit stelt dit alleen wanneer de uitgang niet direct grenst aan het aansluitende terrein. De extra beschermde vluchtroute voldoet aan strenge materiaal- en gebruikseisen. De scheiding is zo uitgevoerd dat de extra beschermde vluchtroute voor minimaal 1 uur vrij moet zijn van brand en rook.

Veiligheidsvluchtroute

Voor de veiligheidsroute gelden geen specifieke eisen. De WBDBO (Weerstand tegen Brand- Doorslag en Brand-Overslag) tussen een brandcompartiment en een veiligheidsvluchtroute bij nieuwbouw ten minste 60 minuten zijn en bij bestaande bouw ten minste 20 minuten. Het is alleen toegankelijk vanuit een niet-besloten ruimte. In een veiligheidsvluchtroute mogen twee beschermde vluchtroutes samenvallen.

Toepassing van vluchtroutes

  • Vluchtroutes mogen nooit belemmerd worden door obstakels.
  • Vluchtroutes zijn goed zichtbaar aangeduid met vluchtrouteaanduiding.
  • Deuren in vluchtroutes zijn snel en eenvoudig te openen. Dat is in alle gevallen zonder gebruikmaking van sleutels of andere losse voorwerpen. Voor ruimten met meer dan 100 personen zijn speciale panieksluitingen op de deuren aanwezig.
  • Een vluchtroute in de buitenlucht tot aan de openbare weg is goed begaanbaar en voldoende belicht.
Deel dit artikel