NEN 3011 | Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

De NEN 3011 is de bekendste norm voor veiligheidssignalisatie. Deze norm is in 2004 verschenen en beschrijft de uitvoering van de benodigde veiligheidssignalisatie. NEN 3011 geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. In Europa is sinds januari 2013 ISO 7010, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs van kracht als EN-ISO 7010, in Nederland geïmplementeerd als NEN-EN-ISO 7010. Daarbij aansluitend geeft deze norm voor de meest gangbare toepassingen voorbeelden voor de veiligheidstekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte. Daarnaast zijn er enkele symbolen opgenomen als aanvulling op NEN-EN-ISO 7010, aangezien wet- en regelgeving daartoe noodzaken of omdat daaraan in de praktijk in Nederland behoefte is.

NEN EN ISO 7010 vervangt NEN 3011

Doordat er in januari 2013 ISO 7010 als Europese norm is overgenomen, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen worden ingetrokken of gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese norm nationaal overgenomen. De NEN-EN-ISO 7010 is leidend geworden in het toepassen van veiligheidssignalering in Nederland. In de NEN 3011 zijn alle symbolen welke nu in de 7010 staan, komen te vervallen. De NEN 3011 bevat nu uitsluitend symbolen voor gebruik in Nederland welke niet in de 7010 voorkomen. Dat kun je verder hieronder lezen.

Het doel van NEN-3011

Voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen dienen de voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes van de norm NEN 3011 opgevolgd te worden.

Toepassing van NEN-3011

Deze norm is van toepassing op alle soorten ruimten en andere locaties, vooral werkomgevingen en openbare ruimten, en alle ruimten waar het nodig is om veiligheidsinformatie kenbaar te maken door veiligheidsborden, zoals bepaald in NEN-EN-ISO 7010. Deze norm is niet van toepassing op signalering gebruikt bij spoor-, weg- en luchtverkeer en bij andere sectoren indien en voor zover die onderworpen zijn aan specifieke wettelijke regelgeving, die op bepaalde punten van dit document kan verschillen. In deze norm zijn originele veiligheidstekens opgenomen waarvan de schaal kan worden aangepast voor reproductie- en toepassingsdoeleinden. Verder wordt verwezen naar NEN-EN-ISO 7010. Deze tekens zijn ook bedoeld voor gebruik door alle andere technische commissies binnen de ISO die zijn belast met het ontwikkelen van specifieke veiligheidstekens voor hun industrie, om ervoor te zorgen dat voor elke veiligheidsbetekenis slechts één veiligheidsteken bestaat.

Wat beschrijft de NEN 3011 precies?

In de NEN 3011 wordt voor ieder veiligheidsteken precies aangegeven:

welke grafische symbolen het teken moet bevatten; welke vorm voor het veiligheidsteken moet worden gebruikt; welke kleur voor het veiligheidsteken moet worden gebruikt; wat de relatie tussen de afmetingen van de markering en de zichtbaarheid moet zijn (uitgedrukt in meters zichtafstand). Deze eisen worden ook voorgeschreven in de internationale norm NEN-ISO 3864-1, die op zijn beurt ook veer verwijst naar NEN-EN-ISO 7010.

NEN3011

De NEN 3011 geeft een duidelijke indeling qua gebruik en toepassing van de volgende veiligheidssymbolen: verbodstekens, gebodstekens, waarschuwingstekens, tekens voor veilige omstandigheden, brandveiligheidstekens, gebruik van aanvullende tekens of teksten, gecombineerde tekens, samengestelde tekens als communicatiemiddel voor ingewikkelde veiligheidsaanduidingen en veiligheidsmarkeringen. Onder noodverlichting wordt verstaan: tekens voor veilige omstandigheden, brandveiligheidstekens en gebruik van aanvullende tekens of teksten.

Deel dit artikel