NEN 1010 | Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

De nieuwe NEN 1010 is gepubliceerd op 1 oktober 2015 en wordt naar verwachting verplicht vanaf 1 juli 2016 per wetgeving aangewezen via het Bouwbesluit. De NEN 1010 wordt vanuit het Bouwbesluit aangestuurd. De elektrotechnische installaties in het gebouw moeten dus volgens deze norm worden gerealiseerd. Daarnaast dienen de installaties regelmatig gecontroleerd/geïnspecteerd te worden. Voor nieuwbouw geldt een opleveringsinspectie. Voor bestaande bouw geldt dat de eigenaar verplicht is de elektrische installaties te laten controleren volgens de NEN 3140. De frequentie van deze inspecties variëert, afhankelijk van de situatie, tussen de één keer per 1,5 tot 14 jaar. De frequentie wordt bepaald door wegingsfactoren, zoals vastgelegd in de NEN 3140.

Het doel van NEN-1010

NEN 1010 geeft eisen voor het ontwerp en de aanleg van elektrische laagspanningsinstallaties zodanig dat: een bedrijfszekere installatie wordt verkregen, zonder gevaar voor elektrische schok (elektrocutie) en zonder het risico dat brand wordt veroorzaakt.

Toepassing van NEN-1010

NEN 1010 is van toepassing op vast aangelegde elektrische installaties met lage spanning (tot 1000 V wisselspanning of 1500 V gelijkspanning). Bijvoorbeeld in woonhuizen, winkels, kantoorgebouwen, hotels, scholen, theaters en boerderijen. NEN 1010 is niet van toepassing op bijzondere installaties, zoals de elektrische uitrusting van machines, installaties op schepen en elektrische tractiesystemen. Hierop zijn andere normen van toepassing. Bij nieuwbouw en renovatie moet worden aangetoond dat de elektrische installaties voldoen aan de NEN 1010. Voor bestaande bouw geldt dat de gebouweigenaar verplicht is de gebouwgebonden installaties regelmatig te laten controleren volgens de NEN 3140. Elektrische systemen die niet goed functioneren, kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Personen of dieren kunnen elektrische schokken krijgen of gewond raken. Daarnaast kunnen kabels oververhit raken, waardoor deze in brand kunnen vliegen of beschadigd raken.

Deel dit artikel